Trasa 1 ( 32,8 km, 10 h):
Międzylesie – Kamieńczyk – Czerniec – Spalona (Schronisko Jagodna)

Międzylesie – 4,7 km – Kamieńczyk – 5,6 km – Lesica – 6,2 km – Czerniec – 2,9 km – Nad Gniewoszowem – 3,7 km – Przełęcz nad Porębą – 9,7 km – Spalona (Schronisko Jagodna)

Żeby zobaczyć przebieg trasy kliknij ikonkę „zobacz wszystkie warstwy danych”

Dojazd – stacja Międzylesie na linii Wrocław – Międzylesie/Lichkov (D9), nocleg w Schronisku Jagodna.

Charakterystyka – Bardzo długa trasa biegnąca przez południową część Gór Bystrzyckich (Pasmo Czerńca i Jagodnej), szlak żółty.

Nawierzchnia – głównie szutrówki z odcinkami dróg gruntowych i asfaltowymi.

Atrakcje:

  • Międzylesie – zabytkowa stacja
  • Kamieńczyk – drewniany kościół
  • widoki znad Kamieńczyka i Lesicy
  • wieża widokowa na Czerńcu
  • widoki na trasie Autostrady Sudeckiej
  • Schronisko Jagodna

Trasa zaczyna się na stacji Międzylesie (460 m).

Stacja Międzylesie położona jest na linii Wrocław – Lichkov, uruchomionej na odcinku z Kłodzka w 1875 r. przez Kolej Górnośląską i stanowiącą część połączenia Wrocław – Praga. W 1994 r. linię zelektryfikowano na odcinku Kłodzko – Międzylesie, a w 2008 r. na odcinku Międzylesie – Lichkov. Duża stacja graniczna, niegdyś posiadała sporo połączeń międzynarodowych do Pragi, Wiednia i Budapesztu. Obecnie kursują tędy pociągi osobowe KD z Wrocławia do Lichkova, gdzie można się przesiąść na czeskie pociągi w kierunku Ústí nad Orlicí i dalej do Pragi. Stacja posiada dwa perony, połączone przejściem nadziemnym. Ruchem kieruje nastawnia ML z pocz. XX w., druga nastawnia ML2 położona w południowej części stacji została rozebrana, podobnie jak znajdująca się obok niej lokomotywownia. Zachowała się wieża ciśnień z 1908 r. Ceglany budynek dworca pochodzi z lat budowy linii, po remoncie w latach 2003-04 mieści się w nim Ośrodek Pomocy Społecznej. Obok znajdują się zabudowania dawnych urzędów celnych i granicznych. W północnej części stacji znajduje się kilka magazynów towarowych, do których prowadzą ślepo zakończone tory ładunkowe. W pobliżu dworca, przy ul. Kolejowej stoją dawne domy dla pracowników kolejowych.

Ze stacji idziemy szlakiem żółtym ul. Kolejową, obok punktu widokowego na Międzylesie i Masyw Śnieżnika. Mijamy kolejowe budynki mieszkalne i skręcamy w ul. Wojska Polskiego, którą biegnie szosa Międzylesie – Lesica. Na skrzyżowaniu rośnie pomnikowa lipa, stała tu zniszczona przez wichurę figura Trójcy Św. i Koronacji NMP z 1719 r.  Mijamy dawne Zakłady Tkanin Technicznych i przekraczamy tory na południowej głowicy stacji Międzylesie. Pusty plac za torami to miejsce dawnej lokomotywowni. Skręcamy w szutrówkę i rozpoczynamy podejście skłonem Gór Bystrzyckich. Mijamy zagrodę z dawną wytwórnią i opuszczamy zabudowę, obserwując panoramę Masywu Śnieżnika i miasta w dole. Skrajem lasu docieramy na grzbiecik 535 m. Wkraczamy w las i schodzimy do doliny Kamionki (490 m), gdzie skręcamy w drogę gruntową. Kontynuujemy podejście przez widokowe łąki, na których skręcamy w prawo w słabo widoczną ścieżkę (uwaga na znaki). Wracamy do lasu, starą, nieco zarośniętą drogą osiągamy odkryty grzbiet nad Kamieńczykiem, gdzie skręcamy w drogę bitą. Po chwili osiągamy drewniany kościół św. Michała Archanioła (615 m) w Kamieńczyku.

Drewniany kościół św. Michała Archanioła pochodzi z 1710 r. Wewnątrz znajduje się barokowe wyposażenie, ołtarz główny przeniesiono w 1740 r. z kościoła w Lichkovie. Obok świątyni stoją dwa barokowe Ukrzyżowania – jedno z nich z 1773 r., pochodzi z zanikłej wsi Czerwony Strumień, drugie postawiono w 1788 r. Kościół otacza klimatyczny cmentarz ze sporą ilością zachowanych starych nagrobków, w tym sporo XIX-wiecznych żeliwnych. Kaplica cmentarna pełniła niegdyś rolę pustelni, wisi na niej schemat z umiejscowieniem starych nagrobków.

Spod kościoła schodzimy drogą gruntową do doliny Kamieńczyka i szosy z Międzylesia.

200 m w lewo stoi pomnik poległych w I wojnie światowej. Podchodzimy coraz płytszą doliną obok dębu 450-lecia wsi. Z górnej części wsi rozpościerają się widoki na Masyw Śnieżnika. Docieramy na przełęcz 703 m w głównym grzbiecie Gór Bystrzyckich i granicy polsko-czeskiej.

Po czeskiej stronie biegnie szosa nr 311 Mladkov – Bartošovice v Orlických horách, przy której znajduje się parking z miejscem odpoczynku oraz Ukrzyżowanie z podstawą z 1777 r. i żeliwnym krzyżem z 1865 r. Po polskiej stronie posadzono drzewo graniczne, na pamiątkę ustanowionej tu w 1581 r. granicy Hrabstwa Kłodzkiego.

Skręcamy w drogę gruntową, którą podchodzimy pod szczyt Kamyka (731 m). Schodzimy przez łąki z widokiem na Masyw Śnieżnika i Rów Górnej Nysy, po lewej widać Góry Orlickie i teren dawnej wsi Czerwony Strumień. Na siodle 670 m między Kamykiem a Czerwieniem skręcamy w drogę bitą. Stoi tu podstawa zniszczonego krzyża z 1827 r., 250 m dalej prosto znajdują się pozostałości schroniska SA (później SS) Gruppenbaude (Angsthäuser), położone w dawnym przysiółku Waldhäuser (Leśne Domy). Wkraczamy w las, drogą szutrową omijamy Czerwień (703 m), a za skrzyżowaniem z wiatą turystyczną – Bochniak (713 m). Schodzimy lekko i skręcamy w szosę Międzylesie – Lesica. Opuszczamy las docierając do zabudowań górnej części Lesicy, obok zniszczonego krzyża (620 m).

Skręcamy w drogę gruntową i przekraczamy dolinkę Jelonika, przy zagrodzie po lewej stoi figura MB z 1773 r.  Opuszczamy Lesicę obok zrujnowanej zagrody, podchodzimy ścieżką przez łąki na Dębowiec (666 m), gdzie skręcamy w szutrówkę. 250 m w prawo stoją pozostałości zniszczonej figury Tron Łaski z 1677 r. Idziemy przez widokowe łąki, przed nami prezentuje się cel kolejnego etapu trasy – Czerniec z widoczną wieżą widokową. Mijamy kapliczkę i schodzimy na przełęcz 634 m, gdzie przecinamy szosę Niemojów – Różanka, istniały tu niegdyś zabudowania Kolonii Lesica. Idziemy nadal drogą szutrową, wkraczamy w las i podchodzimy najpierw dość stromo, później łagodnie na rozdroże pod Czerńcem (749 m) z małym zbiornikiem przeciwpożarowym. Ponownie podchodzimy dość stromo, by skręcić w drogę bitą, prowadzącą na szczyt Czerńca.

Czerniec (891 m) to najwyższy szczyt południowej części Gór Bystrzyckich. W 2020 r. powstała tu wieża widokowa o wys. 23,4 m, wykonana z drewna świerkowego. Rozpościera się z niej rozległa panorama Gór Bystrzyckich i Orlickich oraz Masywu Śnieżnika i Rowu Górnej Nysy.

Ze szczytu wracamy ścieżką ponownie do szutrówki. Skręcamy w drogę gruntową, podchodząc pod Gniewosza (850 m). Następnie schodzimy na malownicze łąki z widokiem na Masyw Śnieżnika, częściowo ścieżką, częściowo drogą gruntową. Nad Gniewoszowem skręcamy w szosę nr 389 Międzylesie – Przełęcz Polskie Wrota, zwaną mocno na wyrost Autostradą Sudecką (732 m).

Droga powstała w latach 1931–38 wzdłuż ówczesnej granicy niemiecko-czechosłowackiej, równolegle do czeskiej linii obronnej w Górach Orlickich. Oficjalnie miała pełnić rolę turystyczną, przy jej budowie ważną rolę pełniły też względy militarne, miała bowiem pomóc w szybkim rozlokowaniu wojsk w razie konfliktu. Drodze nadano imię Hermanna Göringa, który podobno polował w okolicznych lasach. Ma duże walory widokowe i turystyczne, obecnie jest częściowo zmodernizowana, jednak odcinek Gniewoszów – Spalona jest w złym stanie technicznym.

Idziemy widokową szosą, biegnącą przez łąki, pokrywające grzbiet Gór Bystrzyckich.

Przy szosie stoi pomnik wystawiony w 2003 r. w 320 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, podobno przechodziły tędy wojska Jana III Sobieskiego w 1683 r., spieszące z pomocą obleganemu przez Turków Wiedniowi. Rozpościera się stąd kolejna panorama Masywu Śnieżnika i Rowu Górnej Nysy. Mijamy Jedlnik (747 m) i schodzimy lekko zboczami Dębosza (772 m) przez las. Wychodzimy z niego nad Porębą, ze stromego zbocza (dawniej wylesionego) zeszła tu w 1802 r. jedyna odnotowana w Górach Bystrzyckich lawina. Przed nami widok na najwyższy szczyt pasma – Jagodną. 125 m w lewo znajduje się bunkier postawiony w 1936 r. dla ochrony Autostrady Sudeckiej, w miejscu możliwego ataku czechosłowackiego. Osiągamy widokową Przełęcz nad Porębą (694 m) z krzyżem i ławką, przecinamy tu szosę Poręba – Poniatów. Można tu podejść 170 m drogą gruntową w lewo i ścieżką w prawo do kolejnego bunkra z 1936 r. osłaniającego szosę. Na przełęczy istnieje możliwość skrócenia trasy i zejścia w prawo 6,3 km szosą przez Porębę do stacji Długopole-Zdrój.

Idziemy zboczem Troszczyny (769 m), wkraczamy w las i skręcamy w drogę gruntową, opuszczając Autostradę Sudecką. Podchodzimy dość stromo, na pierwszym skrzyżowaniu można odejść 320 m w lewo do barokowego Ukrzyżowania, stojącego na siodle pod Troszczyną. Koło miejsca odpoczynku skręcamy w szutrówkę i łagodnie pod górę idziemy zboczem południowej kulminacji Jagodnej (949 m) przez teren dawnego przysiółka Borówki i położonego niżej Berghäuser (Górskie Domy). Przy pierwszej dolince znajduje się miejsce zwane Dwa Domki (od dwóch stojących tu niegdyś domów). Przecinamy kilka cieków i skręcamy w bitą drogę Smołówkę w lewo, schodząc lekko do doliny Głożynki. Przekraczamy Pylistą Drogę, przy której poniżej znajdowały się domy przysiółka Głożyna, następnie drogą Pod Kasztana okrążamy kulminację 825 m. Droga przechodzi w szutrową, przecinamy Tartaczny Potok, przy którym znajdował się przysiółek Polwica (745 m). Teraz czeka nas podejście, z lewem dochodzi droga Rudawska (Płaska Ścieżka), która wyprowadza na kulminację 838 m pod Sasinem (885 m) z miejscem odpoczynku. Przekraczamy tu główny grzbiet Gór Bystrzyckich i opuszczamy szlak żółty, idąc dalej prosto szutrówką. Schodzimy na polanę Spalonej i skręcamy w prawo w Autostradę Sudeckiej, przy której stoi Schronisko Jagodna, gdzie kończy się nasza trasa.

Schronisko Jagodna powstało ok. 1895 r. jako gospoda, po remoncie w latach 1927-33 Kłodzkie Towarzystwo Górskie uruchomiło tu schronisko, działające obecnie pod szyldem PTTK. Naprzeciwko stoi krzyż z 1814 r., natomiast przy szosie poniżej i powyżej schroniska znajdują się dwa bunkry z lat 30. XX w., chroniące zbudowanej wtedy Autostrady Sudeckiej, co ciekawe są one zamaskowane jako zwykłe budynki gospodarcze. Schronisko położone jest na tzw. Przełęczy Spalona (812 m), która faktycznie jest tylko miejscem przejścia szosy przez grzbiet Gór Bystrzyckich, właściwa przełęcz znajduje się niżej, na szlaku w kierunku Lasówki. Poniżej schroniska znajduje się punkt widokowy na północną część Gór Bystrzyckich i Góry Orlickie.

Wrocław i okolice: