Trasa 22 (5,3 km, 2.00 h):
Lewin Kłodzki – Grodziec – Kulin Kłodzki

Lewin Kłodzki – 3,6 km – Leśna – 0,6 km – Przełęcz w Grodźcu – 1,1 km – Kulin Kłodzki

Żeby zobaczyć przebieg trasy kliknij ikonkę „zobacz wszystkie warstwy danych”

Dojazd – stacje Lewin Kłodzki i Kulin Kłodzki na linii Kłodzko – Kudowa-Zdrój (D15).

Charakterystyka – Krótka trasa biegnąca przez Wzgórza Lewińskie, szlak czarny, od centrum Lewina Kłodzkiego szlak zielony.

Nawierzchnia – głównie drogi szutrowe, bite i gruntowe z krótkimi odcinkami dróg asfaltowych.

Atrakcje:

  • – Lewin Kłodzki – zabytkowa stacja, wiadukt kolejowy, rynek z dawnym ratuszem i barokowym pałacem
  • – widoki z okolic Leśnej
  • – Kulin Kłodzki – zabytkowa stacja, tunel kolejowy

Trasa zaczyna się na przystanku Lewin Kłodzki (441 m).

Przystanek Lewin Kłodzki znajduje się na zbudowanej przez Pruskie Koleje Państwowe w 1890 r. linii Kłodzko – Szczytna, przedłużonej w 1902 r. do Dusznik-Zdroju i w 1905 r. do Kudowy-Zdroju. W latach 1998-2000 linia była zamknięta na odcinku Polanica-Zdrój – Kudowa-Zdrój w związku ze szkodami powodziowymi, całą trasę ponownie zamknięto w 2010 r. Po rewitalizacji odcinka Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój linię ponownie otwarto w 2013 r., a ruch przejęły Koleje Dolnośląskie. Stacja powstała wraz z otwarciem odcinka Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój w 1905 r., posiadała trzy tory przelotowe i jeden ślepy, prowadzący do murowanej ekspedycji towarowej. Ok. 1980 r. stację zredukowano do roli przystanku, pozostałości torów bocznych rozebrano podczas remontu w 2013 r., a budynek ekspedycji ok. 2015 r. Zachowała się natomiast ceglana wieża ciśnień z lat 1904-05 o wys. 15 m i drewniany budynek dworca z 1905 r. Nawiązuje on stylem do architektury tyrolskiej i posiada ciekawą dekorację snycerską. Obecnie używany jest do celów mieszkalnych. Za dworcem znajduje się opuszczony budynek mieszkalny pracowników kolejowych z tego samego okresu.

Łącznikowym szlakiem żółtym docieramy do Rozwidlenia przy stacji Lewin Kłodzki i krzyża z 1918 r., gdzie obieramy szlak czarny. Skręcamy w ścieżkę, jej lewą odnogą podchodzimy na widokowe wzgórze 450 m z kolumną maryjną z 1884 r. Widać stąd pasmo Grodźca i położony w dole Lewin Kłodzki z wiaduktem kolejowym.

Wiadukt kolejowy, jeden z największych na Dolnym Śląsku, przerzucono nad doliną Klikawy (Bystrej) i obecną drogą krajową nr 8 (szosa Wrocław – Praga). Zbudowany został przez włoskich budowniczych z Południowego Tyrolu w latach 1903-04. Ze względu na szybkie tempo robót uzyskał miano Schnelle Viadukt (Szybki Wiadukt). Kamienna budowla przebiegająca po łuku ma 117,3 m długości i 25 m wysokości i ładnie wpisuje się w otaczający krajobraz. Wiadukt ma sześć przęseł i stanowi adaptację podobnych obiektów, znanych z kolei alpejskich. Wykonano go z ciosanych bloków piaskowca i nawiązuje formą do rzymskich akweduktów. Od 2021 r. obiekt jest podświetlany w nocy. Linia dalej wspina się krętymi łukami zboczami masywu Grodźca do przystanku Kulin Kłodzki (635 m).

Schodzimy do doliny Klikawy i zabudowy dawnego miasta na ul. Obrońców Warszawy.

Mijamy dawny zajazd Zum Guten Willen (Pod Dobrą Wolą) z 1887 r. i figurę św. Jana Nepomucena z 1711 r. Naprzeciwko stoi krzyż kamienny, datowany na 1560 r. Naprzeciwko poczty znajdowało się kino Violetta, nazwane w latach 70. XX w. od imienia najsławniejszej mieszkanki Lewina Kłodzkiego – Violetty Villas. Za krzyżem z 1899 r. docieramy na rynek (pl. Kościuszki, 447 m).

W południowej pierzei rynku stoi barokowy dawny ratusz z wieżyczką zegarową z lat 1773-74. Był siedzibą władz miasta, później gminy, do 1965 r. na wieżyczce działał zegar. W latach 90. XX w. Urząd Gminy przeniesiono do nowego budynku przy ul. Nad Potokiem, a stary ratusz przeznaczono na cele mieszkalne. Obok stoi barokowy pałac mieszczański z 1773 r. W latach 70. i 80. XX w. mieścił się w nim Dom Pracy Twórczej i Muzeum Archeologiczne, po pożarze w 1990 r. budynek popadł w ruinę.

Na rynku stoi figura św. Jana Nepomucena z 1717 r.  wyrzeźbiona przez Johanna Siegla z fundacji Georga Stanke. Obok figury świętego stoją cztery putta z jego atrybutami. Na rogu ul. Kościelnej znajduje się kolumna maryjna z 1687 r. W zachodniej części rynku postawiono pomnik poległych w I wojnie światowej, zamieniony w 1945 r. na monument poświęcony bohaterom poległym za wolność i demokrację. Po drugiej stronie placu w 1999 r. powstał pomnik Sybiraków. Rynek otoczony jest kamienicami z XVIII-XIX w. W jednej z nich we wschodniej pierzei znajduje się klasztor elżbietanek.

Z rynku idziemy ul. Chopina, mijamy willę z lat 1891-92, naprzeciwko której znajduje się dawny zajazd Zum Wilhelmshöh (Pod Wzgórzem Wilhelma).

Na skrzyżowaniu z ul. Graniczną stoi dawna fabryka słodyczy P. Chluppa, założona w 1858 r. Za zabytkowym krzyżem z symbolami Męki Pańskiej skręcamy w drogę szutrową i przecinamy ruchliwą szosę nr 8 Wrocław – Kłodzko – Praga na obwodnicy Lewina Kłodzkiego. Szosą prowadzącą do Leśnej wkraczamy we Wzgórza Lewińskie, wkraczamy w las i skręcamy w drogę bitą, która wyprowadza nas zakosami na linię grzbietu.

Można tu podejść 80 m w prawo do ludowej figury MB z Dzieciątkiem z 1852 r.

Osiągamy polanę z dawnym przysiółkiem Kellerberg (Piwniczna Góra), z którego zachowała się jedna zagroda. Podchodzimy przez łąki z widokiem na Góry i Pogórze Orlickie, mijając żeliwny krzyż z 1913 r. Docieramy do zabudowań niewielkiej wsi Leśna i szosy z Lewina Kłodzkiego (635 m). Skręcamy w szutrówkę i wkraczamy w las, podchodząc na Przełęcz w Grodźcu (711 m) w głównym grzbiecie pasma Grodźca Wzgórz Lewińskich. Rozpoczynamy zejście, mijając widok z wyrębów na północną część Wzgórz Lewińskich z Kruczą Kopą i masyw Skalniaka w Górach Stołowych. Przecinamy tory linii Kłodzko – Kudowa-Zdrój obok przystanku Kulin Kłodzki. Koło zniszczonego krzyża z 1867 r. docieramy do szosy Duszniki-Zdrój – Jeleniów. Zmieniamy kolor szlaku na niebieski, schodząc lekko do odejścia drogi na przystanek kolejowy. Stoi tu ruina dawnego zajazdu Kreiswald z końca XIX w., w którym mieściło się później schronisko Tunnelbaude i OW Polam. Na przystanku Kulin Kłodzki (635 m) kończy się nasza trasa.

Przystanek Kulin Kłodzki znajduje się na zbudowanej przez Pruskie Koleje Państwowe w 1890 r. linii Kłodzko – Szczytna, przedłużonej w 1902 r. do Dusznik-Zdroju i w 1905 r. do Kudowy-Zdroju. W latach 1998-2000 linia była zamknięta na odcinku Polanica-Zdrój – Kudowa-Zdrój w związku ze szkodami powodziowymi, całą trasę ponownie zamknięto w 2010 r. Po rewitalizacji odcinka Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój linię ponownie otwarto w 2013 r., a ruch przejęły Koleje Dolnośląskie. Stacja powstała wraz z otwarciem odcinka Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój w 1905 r. jako ładownia z dodatkowym ślepo zakończonym torem na plac ładunkowy drewna. W 1968 r. uruchomiono tutaj mijankę na jednotorowej linii, która przestała funkcjonować ok. 1985 r., a Kulin Kłodzki zredukowano do roli przystanku. Zachował się służący obecnie celom mieszkalnym drewniany dworzec, zbudowany w 1905 r. w stylu nawiązującym do tyrolskiego. Obok stoi murowany szalet, nie zachował się budynek magazynu towarowego. Nieco dalej stoi kolejowy dom mieszkalny z tego samego okresu.

W pobliżu przystanku znajduje się jeden z dwóch i najdłuższy tunel kolejowy na trasie Kłodzko – Kudowa-Zdrój, zbudowany w latach 1904-05 w najwyższym punkcie trasy. Posiada 577 m długości i przebito go pod siodłem łączącym grzbiety Grodźca i Lecha Wzgórz Lewińskich, a jednocześnie wododziałem zlewisk Morza Bałtyckiego i Północnego.

Wrocław i okolice: