Trasa 3 ( 18,4 km, 5,5 h):
Międzylesie – Boboszów – Kamieńczyk – Międzylesie

Międzylesie – 2,3 km – Sikornik – 3,8 km – Boboszów – 1,4 km – Przełęcz Międzyleska – 6,2 km – Kamieńczyk granica – 4,7 km – Międzylesie

Żeby zobaczyć przebieg trasy kliknij ikonkę „zobacz wszystkie warstwy danych”

Dojazd – stacja Międzylesie na linii Wrocław – Międzylesie/Lichkov (D9).

Charakterystyka – Średnio długa trasa biegnąca przez Wysoczyznę Międzylesia w Rowie Górnej Nysy i południowy skraj Gór Bystrzyckich, szlak żółty z wyjątkiem odcinka Przełęcz Międzyleska – Kamieńczyk szlakiem zielonym.

Nawierzchnia – zróżnicowana – drogi gruntowe i bite, szutrówki z dłuższymi odcinkami asfaltowymi.

Atrakcje:

  • Międzylesie – zabytkowa stacja, centrum miasta, kościół poewangelicki, domy tkaczy, rynek, renesansowo-barokowy zamek, kolumna maryjna, barokowy kościół farny
  • widoki z Sikornika
  • Boboszów – barokowy kościół
  • widoki z grzbietu granicznego Gór Bystrzyckich
  • Kamieńczyk – drewniany kościół

Trasa zaczyna się na stacji Międzylesie (460 m).

Stacja Międzylesie położona jest na linii Wrocław – Lichkov, uruchomionej na odcinku z Kłodzka w 1875 r. przez Kolej Górnośląską i stanowiącą część połączenia Wrocław – Praga. W 1994 r. linię zelektryfikowano na odcinku Kłodzko – Międzylesie, a w 2008 r. na odcinku Międzylesie – Lichkov. Duża stacja graniczna, niegdyś posiadała sporo połączeń międzynarodowych do Pragi, Wiednia i Budapesztu. Obecnie kursują tędy pociągi osobowe KD z Wrocławia do Lichkova, gdzie można się przesiąść na czeskie pociągi w kierunku Ústí nad Orlicí i dalej do Pragi. Stacja posiada dwa perony, połączone przejściem nadziemnym. Ruchem kieruje nastawnia ML z pocz. XX w., druga nastawnia ML2 położona w południowej części stacji została rozebrana, podobnie jak znajdująca się obok niej lokomotywownia. Zachowała się wieża ciśnień z 1908 r. Ceglany budynek dworca pochodzi z lat budowy linii, po remoncie w latach 2003-04 mieści się w nim Ośrodek Pomocy Społecznej. Obok znajdują się zabudowania dawnych urzędów celnych i granicznych. W północnej części stacji znajduje się kilka magazynów towarowych, do których prowadzą ślepo zakończone tory ładunkowe. W pobliżu dworca, przy ul. Kolejowej stoją dawne domy dla pracowników kolejowych.

Ze stacji idziemy szlakiem żółtym ul. Kolejową, obok punktu widokowego na Międzylesie i Masyw Śnieżnika. Mijamy kolejowe budynki mieszkalne i schodzimy schodkami do ul. Klonowej i Pionierów. Na skrzyżowaniu z ul. Leśną można podejść do kościoła poewangelickiego.

Neoromański kościół ewangelicki pochodzi z lat 1889-1900, po 1945 r. znajdowały się w nim magazyny, hala sportowa i sklep meblowy. Zdewastowany budynek odremontowano w latach 2005-11, służy obecnie jako świątynia katolicka pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Wokół znajduje się dawny cmentarz ewangelicki.

Fragmentem drogi gruntowej docieramy do ulicy, którą przekraczamy Nysę Kłodzką i skręcamy w ul. Wojska Polskiego. Na skrzyżowaniu stoi pomnik poległych w I wojnie światowej. Z prawej przychodzi szosa nr 33 z przejścia granicznego w Boboszowie, mijamy willę z 1880 r., obecnie siedzibę biblioteki i izby regionalnej, młyn z ok. 1900 r. i częściowo zachowaną kamienicę kupca Ludwiga z ok. 1740 r., w której mieści się Zajazd Sukiennice. Docieramy do wydłużonego rynku (pl. Wolności), który warto obejść. Na rogu rynku po prawej znajdują się domy tkaczy (445 m).

W końcu XVIII w. powstał tu zespół drewniano-murowanych domów tkaczy z podcieniami, zwanych Siedmioma Braćmi, dzisiaj pozostały z niego dwa budynki.

Na środku rynku stoi kolumna maryjna.

Wotywna kolumna maryjna została ufundowana w 1698 r. przez hrabiego Michaela Wenzela von Althanna po pożarach i powodziach, które nawiedzały miasto. Pod MB z Dzieciątkiem ustawiono figury św. Wacława, Benedykta, Huberta i Michała Archanioła. W pobliżu stoi rzeźba Wilka Międzyleskiego z 2014 r., fontanna i dawny pomnik XV-lecia wyzwolenia z 1960 r., obecnie upamiętniający miasto Międzylesie.

W zachodniej pierzei rynku znajduje się okazały zespół zamkowo-pałacowy.

Gotycki zamek wznieśli ok. 1370 r. von Glaubitzowie, po zniszczeniu przez husytów w XV w., zachowała się z niego jedynie Czarna Wieża. Kolejni właściciele, von Tschirnhausowie zbudowali w latach 1580-90 renesansową budowlę, do której w latach 1614–22 dostawiono skrzydło południowe i wschodnie. Wreszcie w latach 1684-95 von Althannowie postawili obok barokowy pałac wg projektu Jacopo Carove. W 1778 r. powstał łącznik do sąsiedniego kościoła. W 1972 r. wskutek pożaru od uderzenia pioruna zniszczeniu uległa część renesansowa. W latach 2008-09 odnowiono część barokową, znajdują się w niej restauracja i hotel. Pałac udostępniony jest do zwiedzania.

Renesansowy kościół Bożego Ciała powstał w latach 1600-13. W latach 1676-99 Althannowie przebudowali go na barokowy (powstała wtedy wieża) i ponownie w latach 1712–13. Wewnątrz znajduje się barokowe wyposażenie, którego najciekawszym elementem jest ambona w kształcie łodzi z 1760 r. Pod kościołem stoi krzyż z 1883 r. a na północ od niego kapliczka z 1. poł. XIX w.

Obok kościoła stoi neogotycki ratusz z 1881 r., pełniący funkcję siedziby Urzędu Miasta i Gminy.

Wracamy do południowego narożnika rynku i skręcamy obok domów tkaczy w ul. Jana III Sobieskiego. Rozpoczynamy lekkie podejście na Wysoczyznę Międzylesia, mijamy dawną szkołę ewangelicką i dwie zabytkowe kapliczki – św. Onufrego i św. Antoniego Padewskiego. Opuszczamy Międzylesie, droga przechodzi w szutrową. Mijamy kulminację Owczarni (481 m), obserwując panoramę Gór Bystrzyckich, Masywu Śnieżnika i miasta. Osiągamy Sikornik (550 m), na grzbiecie którego znajdował się niegdyś przysiółek Dworki. Zejściem z widokami na Góry Bystrzyckie i masyw Suchego vrchu docieramy do szosy nr 33 z Kłodzka na Przełęcz Międzyleską i zabudowań Boboszowa położonych w dolinie Nysy Kłodzkiej (465 m). Idziemy szosą obok figury MB z 1787 r. i dawnego zajazdu zum Deutschen Reich. Na skrzyżowaniu z szosą do Pisar opuszczamy dolinę Nysy Kłodzkiej, w miejscu tym powstaje zapora suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Idziemy doliną potoku Bobosz, obok remizy i dawnej gospody Weidmannsruh, docierając do kościoła.

Barokowy kościół św. Anny powstał w 1. poł. XVIII w., wewnątrz znajduje się barokowe wyposażenie – ołtarz główny z ok. 1740 r. z rzeźbami Antona Nitscha oraz ambona i chrzcielnica z XVIII/XIX w. Na otaczającym świątynię cmentarzu zachowały się stare nagrobki.

Za kościołem opuszczamy dolinę Bobosza, podchodząc lekko do ostatnich zabudowań Boboszowa, w których mieścił się niegdyś urząd celny, a obecnie plebania. Mijamy zniszczony krzyż i Zajazd Byczy Róg, docierając na Przełęcz Międzyleską (534 m).

Przełęcz Międzyleska to obszerne obniżenie w głównym grzbiecie Sudetów, rozdzielające Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika. Na przełęczy Rów Górnej Nysy po polskiej stronie przechodzi w obniżenie na linii Králíky – Štíty po czeskiej. Przez przełęcz przebiega szosa z Kłodzka do Ołomuńca, Brna i Wiednia, będąca niegdyś jedną z odnóg szlaku bursztynowego. W 1875 r. poprowadzono tędy linię kolejową Wrocław – Praga. Po czeskiej stronie stoi budynek przejścia granicznego z pocz. XX w., użytkowany obecnie jako nocleg.

Na przełęczy zmieniamy kolor szlaku na graniczny zielony, skręcamy w drogę gruntową, biegnącą wzdłuż granicy.

Następnie ścieżką schodzimy stromo obok podpór dawnego mostu do linii kolejowej Wrocław – Lichkov, w miejscu przecięcia granicy. Dobrze widać tu przejście z polskich na czeskie słupy sieci trakcyjnej. W lewo odgałęziała się w latach 1939-47 łącznica do stacji Dolní Lipka, zbudowana po zajęciu przez Niemców tzw. Sudetenlandu. Podchodzimy schodkami do drogi gruntowej, na widokowych łąkach przechodzi ona w ścieżkę. Zaczyna się tu główny grzbiet Gór Bystrzyckich. Osiągamy kulminację 570 m, na siodle za nią stoi na samej granicy po lewej figura św. Jana Nepomucena z 1730 r. Roztacza się stąd panorama masywu Suchego vrchu po stronie czeskiej i Masywu Śnieżnika po polskiej. Podchodzimy dość stromo drogą gruntową do granicy lasu i kulminacji 617 m koło dawnej polany Rosinka. Idziemy skrajem Granicznego Lasu, łagodniej do góry przez Dworski Kopiec (635 m) na Graniczny Wierch (712 m). Opuszczamy las, wychodząc na rozległe łąki nad Kamieńczykiem z widokami na Góry Bystrzyckie i Orlickie oraz Masyw Śnieżnika i Rów Górnej Nysy. Za niewyraźnym siodłem osiągamy szczyt Kamieńczyk (722 m) i schodzimy na przełęcz 703 m.

Po czeskiej stronie biegnie szosa nr 311 Mladkov – Bartošovice v Orlických horách, przy której znajduje się parking z miejscem odpoczynku oraz Ukrzyżowanie z podstawą z 1777 r. i żeliwnym krzyżem z 1865 r. Po polskiej stronie posadzono drzewo graniczne, na pamiątkę ustanowionej tu w 1581 r. granicy Hrabstwa Kłodzkiego.

Zmieniamy kolor szlaku na żółty i schodzimy szosą do zabudowań Kamieńczyka. Z górnej części wsi rozpościerają się widoki na Masyw Śnieżnika. Schodzimy płytką doliną potoku Kamieńczyk obok dębu 450-lecia wsi. Skręcamy w drogę gruntową (200 m dalej prosto stoi pomnik poległych w I wojnie światowej), podchodząc lekko do położonego na wzgórzu drewnianego kościoła (615 m).

Drewniany kościół św. Michała Archanioła pochodzi z 1710 r. Wewnątrz znajduje się barokowe wyposażenie, ołtarz główny przeniesiono w 1740 r. z kościoła w Lichkovie. Obok świątyni stoją dwa barokowe Ukrzyżowania – jedno z nich z 1773 r., pochodzi z zanikłej wsi Czerwony Strumień, drugie postawiono w 1788 r. Kościół otacza klimatyczny cmentarz ze sporą ilością zachowanych starych nagrobków, w tym sporo XIX-wiecznych żeliwnych. Kaplica cmentarna pełniła niegdyś rolę pustelni, wisi na niej schemat z umiejscowieniem starych nagrobków.

Spod kościoła schodzimy drogą bitą, prowadzącą odkrytym grzbietem nad wsią. Skręcamy w las i starą, nieco zarośniętą drogą docieramy do widokowych łąk (uwaga na znaki), gdzie z prawej przychodzi droga gruntowa. Przecinamy dolinę Kamionki (490 m), drogą bitą wracamy do lasu, podchodząc na grzbiecik 535 m. Schodzimy drogą szutrową skrajem lasu, obserwując panoramę Masywu Śnieżnika i Międzylesia w dole. Mijamy zagrodę z dawną wytwórnią i skręcamy w ul. Wojska Polskiego, którą biegnie szosa Lesica – Międzylesie. Osiągamy zabudowania miasta i przekraczamy tory na południowej głowicy stacji Międzylesie. Pusty plac za torami to miejsce dawnej lokomotywowni. Mijamy dawne Zakłady Tkanin Technicznych i skręcamy w ul. Kolejową. Na skrzyżowaniu rośnie pomnikowa lipa, stała tu zniszczona przez wichurę figura Trójcy Św. i Koronacji NMP z 1719 r. Mijamy kolejowe budynki mieszkalne i wracamy na stację Międzylesie, gdzie kończy się nasza trasa.

Wrocław i okolice: