Trasa 35 (6,1 km, 1,35 h, suma podejść 10 m) :
Krosnowice – Kłodzko Miasto

Krosnowice – 1,3 km – Pilcz – 4,9 km – Kłodzko Miasto

Żeby zobaczyć przebieg trasy kliknij ikonkę „zobacz wszystkie warstwy danych”

Dojazd – stacje Krosnowice Kłodzkie i Kłodzko Miasto na linii Wrocław – Kłodzko – Międzylesie/Lichkov (D9).

Charakterystyka – Krótka trasa biegnąca przez Kotlinę Kłodzką, szlak żółty.

Nawierzchnia – głównie drogi gruntowe i deptaki, z krótkim odcinkiem asfaltowym.

Atrakcje:

  • dawna stacja Krosnowice Kłodzkie
  • Pilcz – dawny zajazd i krzyż
  • Kłodzko Nowe – okazała zagroda, most kolejowy i dawny posterunek odgałęźny
  • Kłodzko – jaz na Nysie Kłodzkiej, widok na starówkę, stacja Kłodzko Miasto

Trasa zaczyna się na przystanku Krosnowice Kłodzkie (302 m).

Przystanek Krosnowice Kłodzkie położony jest na linii Wrocław – Międzylesie – Lichkov, uruchomionej na odcinku Kłodzko Główne – Międzylesie w 1875 r. przez Kolej Górnośląską i stanowiącą część połączenia Wrocław – Praga. Pierwotna stacja z 1875 r. znajdowała się w górnej części wsi, stąd jej późniejsza nazwa Krosnowice Górne. W obecnym miejscu, u stóp wzgórza kościelnego, ulokowano ją w 1897 r., kiedy powstało odgałęzienie do Stronia Śląskiego. Najpierw powstał przystanek, w 1901 r. zbudowano boczne tory, głównie dla potrzeb miejscowej fabryki tekstylnej, podnosząc rangę całości do stacji. W widłach dwóch linii postawiono prowizoryczny dworzec, na miejscu którego w 1911 r. powstał murowany budynek. Starą stację przemianowano na Krosnowice Górne, a nową na Krosnowice Dolne. Od 1923 r. Krosnowice Górne pełniły rolę stacji towarowej, w związku z czym nowa otrzymała miano Krosnowice Kłodzkie. W latach 1905-07 zbudowano drugi tor na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Krosnowice Górne. Krosnowice Kłodzkie posiadały dwie grupy peronów – dwa górne na linii Kłodzko – Międzylesie i dwa dolne na linii do Stronia Śląskiego. Dolna część stacji posiadała cztery tory, umożliwiające rozpoczynanie i kończenie biegu pociągów oraz rampę ładunkową z magazynem towarowym z blachy falistej. Ruchem zarządzał z budynku dworca dyżurny. W okresie powojennym stacja otrzymywała nagrody dla najbardziej zadbanej, np. w 1984 r. pierwsze miejsce w konkursie Pasażerskie lato za estetykę i porządek. Podczas elektryfikacji linii na odcinku Kłodzko – Międzylesie w 1994 r. stację zlikwidowano, przenosząc odgałęzienie linii do Stronia Śląskiego na posterunek odgałęźny Kłodzko Nowe. Jednocześnie rozebrano drugi tor do Krosnowic Górnych. Opuszczony dworzec uległ dewastacji i pożarowi, ostatecznie rozebrano go w 2012 r. Obok zachował się kolejowy dom mieszkalny. W 2004 r. zlikwidowano połączenia pasażerskie na linii do Stronia Śląskiego, obecnie prowadzony jest ruch towarowy do kamieniołomów w Ołdrzychowicach Kłodzkich. W tym samym okresie rozebrano boczne tory. Przystanek Krosnowice Kłodzkie posiada obecnie jeden czynny peron na linii do Międzylesia z dwoma wiatami.

Z peronu schodzimy do skrzyżowania, gdzie zaczyna się szlak żółty. Idziemy szosą w kierunku przysiółka Pilcz, w głębi po lewej widać zagrodę tzw. Dominium, za Nysą Kłodzką piętrzy się strome zbocze Czerwoniaka (399 m) z wyrobiskiem kamieniołomu. Przekraczamy Białą Lądecką u jej ujścia do Nysy Kłodzkiej i wkraczamy do przysiółka Pilcz. Podchodzimy na terasę doliny Nysy Kłodzkiej, koło Ukrzyżowania z 1817 r. skręcamy w drogę szutrową, naprzeciwko krzyża stoi dawny zajazd Kobera. Schodzimy z powrotem do doliny Nysy Kłodzkiej, drogą bitą przechodzimy pod estakadą obwodnicy Kłodzka o dł. 1000 m i 21 podporach.

Południowa część obwodnicy powstała w latach 2016-18, prowadzą nią droga nr 33 do Międzylesia, Brna i Ołomuńca, zaczyna się droga nr 46 do Nysy i Opola.

Docieramy do zarośli nad zakolem Nysy Kłodzkiej, omijamy je ścieżką, która przechodzi w drogę gruntową. Wkraczamy w granice Kłodzka, a dokładniej części zwanej Kłodzko Nowe. Mijamy okazałą zagrodę z 1870 r. i stary drewniany krzyż, przy którym w 2021 r. postawiony nowy z ławkami. Docieramy do drogi szutrowej i mostu kolejowego nad Nysą Kłodzką na linii Kłodzko – Kudowa-Zdrój.

Stalowy most składa się z nitowanej blachownicy o dł. 22,3 m, przerzuconej nad drogą i dwóch kratownic o dwóch przęsłach dł. 64,6 m nad Nysą Kłodzką. Obok znajduje się dwuprzęsłowy most blachownicowy nad Bystrzycą Dusznicką o dł. 44,48 m. Obie przeprawy zostały wyremontowane w 2019 r.

Za mostami znajduje się przystanek Kłodzko Książek, utworzony w 1895 r. z inicjatywy właścicieli sąsiedniego młyna. W 1913 r. planowano tu zbudować towarowy punkt przeładunkowy dla szlifierni szkła, jednak wybuch I wojny światowej nie pozwolił na realizację planów. W 1923 r. ze względów oszczędnościowych czasowo wstrzymano zatrzymywanie się pociągów na przystanku. Pierwotnie przystanek nazywał się Książek, w 1974 r. zmieniono nazwę na Kłodzko Przedmieście, by ostatecznie w 1980 r. nazwać go Kłodzko Książek. Obecnie przystanek posiada jeden peron, do okresu międzywojennego przy pobliskim przejeździe znajdował się budynek dróżnika, który sprzedawał także bilety.

Mijamy ujęcie wody, nad Nysą Kłodzką znajdują się tereny wodonośne miasta, za rzeką ulokowano stację uzdatniania wody. Skręcamy w ścieżkę.

Można tu podejść 240 m prosto do dawnego posterunku odgałęźnego Kłodzko Nowe. Od linii Kłodzko – Międzylesie zbudowanej w 1875 r. odchodzi tu trasa do Kudowy-Zdroju, powstała na odcinku do Szczytnej w 1890 r. Wtedy też powstał tutaj budynek posterunku odgałęźnego z sąsiednim domem mieszkalnym. W latach 1905-07 zbudowano drugi tor na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Krosnowice. W 1994 r. zelektryfikowano odcinek Kłodzko Główne – Międzylesie, jednocześnie w związku z likwidacją stacji Krosnowice Kłodzkie przeniesiono odgałęzienie linii do Stronia Śląskiego na posterunek odgałęźny Kłodzko Nowe. Od tej pory przed posterunkiem sieć trakcyjną posiadają oba tory, a za tylko jeden, formalnie każdym torem biegnie odrębna linia – Kłodzko – Międzylesie i Kłodzko – Stronie Śląskie. W związku z wybudowaniem stacji Kłodzko Miasto w 2021 r. zlikwidowano posterunek odgałęźny Kłodzko Nowe, sterowanie ruchem przeniesiono do nowej nastawni na Kłodzku Mieście.

Mijamy kolejne ujęcie wody i docieramy do początku ścieżki rowerowej, zbudowanej w 2018 r. i biegnącej przez całe miasto na parking za Twierdzą Kłodzką. Nadrzeczne łąki zwane były Komthurwiesen (Łąki Komtura), teren ten należał niegdyś do kłodzkiej komandorii joannitów. Mijamy kładkę, prowadzącą do kompleksu sportowego i ujście Jaszkówki. Docieramy do jazu na Nysie Kłodzkiej, na którym od głównego nurtu rzeki oddziela się kanał Młynówki. Kanał prowadził do kilku młynów, najbliższy po drugiej stronie nosił miano Wehrmühle (Młyn Jazowy). Przy deptaku stoi pomniczek, upamiętniający przebudowę jazu w 1891 r. Idziemy wzdłuż nasypu kolejowego, mijamy wiadukt z deptakiem, prowadzącym do ul. Wyspiańskiego.

Wiadukt obecny kształt uzyskał w latach 30. XX w., kiedy rozpoczęto budowę stacji Kłodzko Miasto, obecnie znajduje się nad nim jej południowa głowica.

Docieramy do kładki nad rzeką, biegnącą do ul. Malczewskiego.

Drewniana kładka powstała w latach 20. XX w., po zniszczeniu przez powódź w 1938 r. zbudowano stalową, o konstrukcji wiszącej. W końcu lat 60. XX w. kładkę przebudowano, po kolejnym zniszczeniu podczas powodzi 1997 r. została odbudowana.

Osiągamy plac przy stacji Kłodzko Miasto z dworcem autobusowym.

Dworzec autobusowy urządzono w budynku dawnego przytułku z ok. 1880 r., w którym znajdowało się przed 1945 r. muzeum przyrodnicze. Obok stał budynek dworca kolejowego z 1896 r., rozebrany podczas poszerzania drogi i wiaduktu w 1974 r. Naprzeciwko znajduje się budynek dawnego Genossenschaftsbank für Schlesien (Śląski Bank Spółdzielczy) z lat 1925-26, w którym obecnie mieści się bank PKO BP.

Wchodzimy na perony stacji Kłodzko Miasto (289 m), gdzie kończy się nasza trasa.

Stacja Kłodzko Miasto położona jest na linii Wrocław – Międzylesie – Lichkov, uruchomionej na odcinku Kłodzko Główne – Międzylesie w 1875 r. przez Kolej Górnośląską i stanowiącą część połączenia Wrocław – Praga. W latach 1905-07 zbudowano drugi tor na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Krosnowice. W 1994 r. linię zelektryfikowano na odcinku Kłodzko – Międzylesie. Pierwotnie jedyną stacją w mieście było Kłodzko Główne, jednak ze względu na jego oddalenie od centrum władze miejskie zabiegały o powstanie drugiego przystanku. Powstał on pod nazwą Kłodzko Miasto w 1896 r., zbudowano też wtedy dworzec u podnóża nasypu linii kolejowej. W latach 30. XX w. planowano rozbudować przystanek na stację z dużym dworcem, zdołano nawet wznieść dwa dodatkowe perony z wiatami. Zaawansowane prace przerwał wybuch II wojny światowej. Do tej koncepcji powrócono w 1974 r., jednak zdołano wykonać tylko nowy wiadukt przy okazji poszerzania ul. Kościuszki i betonowe przyczółki pod planowany kolejny wiadukt z rozbudowanymi torami. Przy okazji poszerzania drogi rozebrano niestety zabytkowy dworzec. Na wyspowym peronie powstało kilka pawilonów z poczekalnią i kasą biletową. Wieloletnie plany znalazły uwieńczenie w latach 2018-21, kiedy to dokonano przebudowy przystanku na stację. Obecnie posiada ona dwa perony i cztery tory (w tym trzy przelotowe), dzięki czemu możliwe jest tu rozpoczynanie i kończenie biegu pociągów. Ruchem zarządza wzniesiona wtedy nastawnia KM. Z wyniesionych na nasypie peronów rozciąga się widok na kłodzką starówkę.

GÓRY SOWIE: