Trasa 8 ( 20,4 km, 6 h):
Polanica-Zdrój – Huta – Bystrzyca Kłodzka

Polanica-Zdrój – 2,6 km – Przełęcz Sokołowska – 5,3 km – Pod Łomnicką Równią – 2,6 km – Huta – 3,6 km – Zalesie – 3,0 km – Stara Bystrzyca – 3,2 km – Bystrzyca Kłodzka

Żeby zobaczyć przebieg trasy kliknij ikonkę „zobacz wszystkie warstwy danych”

Dojazd – stacja Polanica-Zdrój na linii Kłodzko – Kudowa-Zdrój (D15) i stacja Bystrzyca Kłodzka na linii Wrocław – Międzylesie/Lichkov (D9).

Charakterystyka – Średnio długa trasa biegnąca przez północną część Gór Bystrzyckich (Pasmo Łomnickiej Równi) i Rów Górnej Nysy, szlak żółty.

Nawierzchnia – zróżnicowana – głównie drogi asfaltowe i szutrowe z krótszymi odcinkami dróg bitych i gruntowych.

Atrakcje:

  • PolanicaZdrój – zabytkowa stacja
  • widoki z Sokołówki
  • widokowa polana Kamionek
  • Huta  Fort Wilhelma, figura Strażnika Wieczności
  • widokowe łąki nad Zalesiem
  • Zalesie – drewniany kościół
  • Bystrzyca Kłodzka – gotycki kościół farny, Muzeum Filumenistyczne, zabytkowa stacja

Trasa zaczyna się na stacji Polanica-Zdrój (383 m).

Stacja Polanica-Zdrój powstała w 1890 r. na zbudowanej przez Pruskie Koleje Państwowe linii Kłodzko – Szczytna, przedłużonej w latach 1902-05 do Kudowy-Zdroju. W latach 1998-2000 linia była zamknięta na odcinku Polanica-Zdrój – Kudowa-Zdrój w związku ze szkodami powodziowymi, całą trasę ponownie zamknięto w 2010 r. Po rewitalizacji odcinka Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój linię ponownie otwarto w 2013 r., a ruch przejęły Koleje Dolnośląskie. Stację Polanica-Zdrój zbudowano na południe od centrum uzdrowiska, na granicy właściwego miasta i osiedla Nowa Sokołówka. Stacja posiada dwa perony i trzy tory przelotowe oraz dwa ślepo zakończone tory do ładowni. Ruchem kieruje dobudowane do budynku dworca pomieszczenie dyżurnego ruchu (PZ) i usytuowana na zachodniej głowicy stacji nastawnia PZ1 z 1910 r. Co ciekawe do dzisiaj zachowały się oryginalne semafory kształtowe. Budynek dworca powstał w 1890 r. i pierwotnie posiadał ceglaną elewację w stylu przemysłowym. W latach 1905-07 dworzec rozbudowano od zachodu i zwarto z parterową poczekalnią, zbudowano drewnianą poczekalnię letnią, wiatę peronową i magazyn towarowy. Ze względu na położenie w uzdrowisku elewację dworca otynkowano. Podczas przebudowy linii w latach 1910-12 przebito przejście podziemne do ul. Żeromskiego. Ze stacji wychodziła krótka bocznica do dawnej Huty Szkła Gospodarczego Polanica rozebranej w 2008 r.

Idziemy szlakiem żółtym wspomnianym przejściem podziemnym do ul. Żeromskiego w osiedlu Nowa Sokołówka. Mijamy ciekawą willę Birkenschlösschen (Brzozowy Zameczek) z 1906 r., ozdobioną kobiecymi głowami, naprzeciwko stoi dawny pensjonat Haus Oranienburg z 1909 r. Ul. Prusa docieramy do ul. Sokołowskiego, przy której stoi kościół MB Królowej Pokoju z lat 1982-89 o ciekawej architekturze. Wkraczamy w rozrzuconą zabudowę osiedla Sokołówka i rozpoczynamy podejście na skłon Gór Bystrzyckich. Skręcamy w ul. Sienkiewicza, z bardziej stromego odcinka podejścia rozpościera się panorama Kotliny Kłodzkiej oraz Gór Sowich i Bardzkich z krawędzią Gór Stołowych. Docieramy na Przełęcz Sokołowską (560 m) na grzbiecie odchodzącym od Kamiennej Góry (704 m). Wkraczamy w granice Pokrzywna, szutrówką docieramy do skrzyżowania z drogą ze Starkówka. Z zarastających łąk widać pasmo Łomnickiej Równi, gdzie będziemy podążać. Wkraczamy w las i mijamy parking z wiatą, przekraczając dolinę Duny Górnej. Zaczyna się tu szutrowa Droga Stanisława prowadząca do Huty, zbudowana w latach 1933-34 z inicjatywy leśniczego Friedricha Wredego (Wrede-Weg). Chwilę później odchodzi w prawo czerwona ścieżka spacerowa, którą można podejść 50 m do grobu zmarłego w 1942 r. leśniczego. Podchodzimy równomiernie zboczami Toczka (700 m) i Łysej (720 m), a następnie Rówienki (852 m) i najwyższej w paśmie Łomnickiej Równi (897 m).

Można tu podejść 250 m w lewo zieloną ścieżką dydaktyczną na polanę nad przysiółkiem Kamionek z rozległym widokiem Kotliny Kłodzkiej i otaczającej ją pasm górskich. Przed 1945 r. stały tu domy przysiółka Steinhübel.

Mijamy znajdującą się na jednej ze skał tablicę pamiątkową budowy Drogi Wredego w latach 1933-34 i punkt widokowy z wyrębu, po czym osiągamy najwyższy punkt trasy na siodle pod Anielską Kopą (879 m) z nadrzewną kapliczką. Rozpoczynamy lekkie zejście, za skrzyżowaniem z szutrówką wkraczamy w rejon dawnego przysiółka Opoczka, wśród pozostałości domów po lewej znajduje się dawny pensjonat Haus Waldesruh (Leśna Cisza). Zboczami Kościelnika (867 m) docieramy do skraju lasu koło Huty z miejscem odpoczynku.

Można tu podejść 450 m szlakiem zielonym w lewo do rozległego widoku z krawędzi Gór Bystrzyckich na Trójkątnej Łące.

Mijamy dojście szutrówki z zabudowań wyludnionej Huty i dawne leśnictwo Bukowice.

Na skrzyżowaniu pod Poświętną (842 m) można podejść 640 m w prawo zielonym szlakiem dojściowym do Strażnika Wieczności. Droga Wieczność swoją nazwę wzięła od przebiegu przez prawie 6 km bez jednego większego zakrętu. Stoi przy niej figura Strażnika Wieczności, zwanego też Szarym Człowiekiem, postawiona w 1872 r. w miejscu, gdzie prawdopodobnie zamarzł miejscowy chłop, służyła także jako drogowskaz do wsi Pokrzywno. Po 1945 r. została zniszczona, w latach 1989-90 powstała jej replika. Naprzeciwko stoi Kapliczka Wielkiego Strachu, wg podania postawiona w 1814 r. w ramach wotum za cudowne odnalezienie dziecka zagubionego w bystrzyckich lasach.

Skręcamy w drogę bitą i idziemy skrajem lasu pod Wójtowską Równią (825 m).

W prawo odchodzi ścieżka, którą po 100 m można dojść do ruin Fortu Wilhelma. Wzniesiono go na szczycie Wójtowskiej Równi z rozkazu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II w 1790 r. w celu obrony przed atakiem Austriaków. Wkrótce potem go opuszczono, a materiał z rozbiórki kamienia wykorzystano do budowy szkoły w Bystrzycy Kł. (obecnie ZSO) i mostu kolejowego na Nysie Kłodzkiej. Do dzisiaj zachowały się zarysy fos z resztki kamiennej okładziny.

Opuszczamy las, idziemy przez malownicze łąki wzdłuż zabudowy Huty.

Mijamy Barczową (811) z widokami na Masyw Śnieżnika i pasmo Jagodnej. Droga przechodzi w gruntową, docieramy do pasa zarośli i młodników w miejscu dawnych zabudowań górnej części Zalesia. Osiągamy szutrówkę z samotnego domu, która przechodzi w asfalt. Mijamy zabytkową kapliczkę i krzyż, docieramy do zabudowań Zalesia, położonych w dolinie Drwiny, między Trzcińską Górą (738 m) i Koszelą (711 m). Osiągamy drewniany kościół (530 m).

Drewniany kościół św. Anny zbudowano jako cmentarny w latach 1717-18. Zrębowa budowla oszalowana jest deskami i pokryta gontem. We wnętrzu znajduje się 56 scen biblijnych (53 ze Starego Testamentu) wymalowanych na stropie i balustradzie chóru muzycznego, mających formę Biblii dla ubogich (biblia pauperum). Kościół otacza malowniczo położony na zboczu cmentarz, obok stoi drewniany budynek dawnej szkoły z 1838 r.

W kolejnym etapie zejścia mijamy kapliczkę i stare chaty sudeckie, wśród których znajduje się dawny zajazd Wagnera. Opuszczamy Zalesie, głęboko wciętą doliną Drwiny docieramy do starej, ale ciągle funkcjonującej papierni w Starej Bystrzycy, położonej w dolinie Bystrzycy, zwanej czasem Łomnicką. Opuszczamy Góry Bystrzyckie, wracając do Rowu Górnej Nysy, skręcamy w ul. Bystrzycką, biegnącą ze Spalonej i Lasówki. Mijamy świetlicę wiejską z boiskiem, przy moście znajdowała się fabryka kołków drewnianych. Przed przystankiem znajduje się dawna poczta, przy skrzyżowaniu do Szklarki dawny zajazd Zur Hoffnung (Pod Nadzieją), a kawałek dalej willa Hoffmanna (365 m). Mijamy kapliczkę z pocz. XX w. i dawną szkołę, naprzeciwko której stoi krzyż z 1880 r. Przy dwóch zakosach szosy wkraczamy w granice Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Wojska Polskiego podchodzimy na skłon doliny Bystrzycy z widokiem na pasmo Jagodnej. Mijamy bloki Osiedla Szkolnego i Szkołę Podstawową nr 2 oraz dwie kapliczki – z końca i pocz. XIX w. Przed skrzyżowaniem z ul. Strażacką znajduje się zabytkowy krzyż, a za nim stoi Willa Nowa z lat 1908-10. Mijamy przedszkole nr 1 w budynku z 1894 r. i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, dawny zajazd zum Weissen Ross (Pod Białą Różą). Przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II stoi dawna katolicka szkoła dla dziewcząt z 1871 r. i kolejna dla chłopców z 1821 r., przebudowana 40 lat później (obecnie PZU). Obok znajduje się kościół farny.

Kościół św. Michała Archanioła zbudowano w końcu XIII w. jako romański i przebudowano gruntownie na gotycki w poł. XV w. Na przełomie XV i XVI w. powstała nawa południowa, a w XVIII w. przebudowano wieżę. W latach 1914-16 kościół rozbudowano o część neorenesansową, powstała wtedy obecna wieża, dominująca w krajobrazie miasta oraz portale z rzeźbami św. Michała Archanioła i św. Floriana. Wnętrze nakryte jest sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Znajduje się tu neogotyckie wyposażenie z pocz. XX w., poza tym zachowały się: gotycka figurka MB z Dzieciątkiem z poł. XIV w., renesansowa chrzcielnica z 1577 r., barokowe rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Franciszka Ksawerego autorstwa Michała Klahra, barokowy prospekt organowy z 1753 r. oraz neogotycka ambona z 1874 r. Obok świątyni stoi plebania z 2. poł. XVI w.

Idziemy teraz wzdłuż dawnych murów starówki, gdzie urządzono Park Miejski z kapliczką słupową i zainicjowaną w 2015 r. Kryształową Aleją Gwiazd polskiego kina.

Naprzeciwko parku stoi szkoła katolicka z lat 1898-1902, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1. Docieramy do skrzyżowania z ul. Okrzei, gdzie widać w głębi Basztę Kłodzką z XIV w., przebudowaną w 1568 r., która strzegła bramy w kierunku Kłodzka. Ul. Międzyleśną obok siedziby Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka i Muzeum Filumenistycznego docieramy na przystanek kolejowy, gdzie kończy się nasza trasa.

Wieża Rycerska powstała w 1580 r., przebudowano ją w 1609 r. i ponownie w 1843 r. na dzwonnicę kościoła ewangelickiego. Sam klasycystyczny kościół wraz ze szkołą ewangelicką wzniesiono w latach 1821–23.  Od 1962 r. w budynku mieści się jedyne w Polsce Muzeum Filumenistyczne, w którym prezentowane są eksponaty związane z nieceniem ognia i produkcją zapałek – zapalniczki lontowe, benzynowe, gazowe, elektryczne, chemiczne, krzesiwa metalowe i skałkowe, kolekcja opakowań i etykiet zapałczanych z całego świata. Przy muzeum znajduje się Mały Rynek z piaskowcowym pręgierzem z 1566 r., pierwotnie usytuowanym na Rynku. W 1736 r. przeniesiono go pod strażnicę miejską, w obecnym miejscu stoi od 1813 r. Wykuto na nim łacińską inskrypcję: „Deus impios punit” (Bóg ukarze niegodziwców).

Przystanek Bystrzyca Kłodzka położony jest na linii Wrocław – Lichkov, uruchomionej na odcinku z Kłodzka w 1875 r. przez Kolej Górnośląską i stanowiącą część połączenia Wrocław – Praga. W 1994 r. linię zelektryfikowano na odcinku Kłodzko – Międzylesie.

Pierwsza stacja powstała w 1875 r. na rogatkach miasta (obecnie Bystrzyca Kłodzka Przedmieście), gdzie teren pozwalał na rozbudowę torów stacyjnych. Położony bliżej centrum miasta przystanek Bystrzyca Kłodzka powstał w 1898 r. na malowniczym zboczu doliny Nysy Kłodzkiej, do 1968 r. nosił miano Bystrzyca Kłodzka Miasto. Posiada peron z wiatą, schody prowadzą do powstałego w 1898 r. dworca, w którym po przejęciu przez samorząd mieści się od 2010 r. siedziba straży miejskiej. Przed dworcem rosną pomnikowe drzewa – buk i miłorząb. Obok znajduje się kamienny most nad Nysą Kłodzką z lat 1873-74, zbudowany z piaskowca pozyskanego z rozbiórki Fortu Wilhelma w Górach Bystrzyckich. Z mostu roztacza się panorama tarasowej zabudowy miasta, porównywanej do miast włoskich.

Wrocław i okolice: